Bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư quận 7

Bản đồ quy hoạch chung quận 7, sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2020.  Quận 7 được nhắc đến với địa danh là Khu Nam Sài Gòn, có nền kinh tế trở nên vượt bậc cả về cơ sở hạ tầng giao thông lẫn hạ tầng trở nên khu dân cư

==> Tìm hiểu chi tiết Định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng quận 7 đến 2020

Bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.